dotcomwebdesign.com
Ejerforeningen > Husorden

Husorden

Generelt:

 • Pas på vores fælles ejendom og ryd op efter dig.
 • Luk vinduerne på trappeopgangene i regn- og snevejr.
 • Efterlad ikke dit affald på trappeopgangene eller fællesarealerne i øvrigt.
 • Barnevogne kan du stille i mellemgangen langs muren til venstre, ikke i trappeopgangen.
 • Du kan ikke benytte fællesarealer til opmagasinering af møbler, brænde m.v. Dog er korttidsopbevaring på maks. 14 dage tilladt på fælles kælderareal og i mellemgang, hvis effekterne ikke er til gene for almindelig færdsel, og de er forsynet med navn og adresse samt dato for fjernelse.
 • Rengør og stil ejerforeningens grill på plads i mellemgangen efter brug.
 • Cykler kan du stille i cykelstativerne på gaden / i gården / i dit kælderrum.
 • Rygning indenfor på fællesarealerne er ikke tilladt.
 • Sæt ikke klistermærker med navn på dørtelefon og postkasseanlæg.

Støj:

 • Vi har i fællesskab besluttet at tage hensyn og undgå støj.
 • Efter kl. 19:30 er høj musik, brug af værktøj og anden støjende adfærd ikke tilladt.
 • Vær opmærksom på, at etageadskillelserne i ejendommen er meget lydtransporterende.
 • Vil du holde fest, skal du senest otte dage før sætte en advarsel op på opslagstavlerne i begge opgange. Efter kl. 24:00 skal du dæmpe musikken væsentligt.

Affald:

 • Almindeligt affald skal du anbringe i containerne i gården.
 • Storskrald skal du anbringe i storskraldsområdet midt i gården.
 • Byggeaffald skal du selv bortskaffe.

Afløb:

 • Undlad at tilstoppe afløb. Smid ikke vat, bleer, kattegrus og lignende i toilettet.

Husdyr:

Overhold følgende, hvis du har husdyr:

 • Du skal sikre renlighed på ejendommens områder samt, at der ikke er lugt- og støjgener.
 • Luft ikke din hund, kat eller andet husdyr i gården.
 • Dit husdyr skal være i snor på trappeopgangen.

Kælder og kælderrum:

 • Du må ikke opbevare brandfarligt materiale som f.eks. flaskegas i dit kælderrum.
 • Pga. risiko for svampedannelse må du ikke stille plader og lignende tæt op ad murværk i dit kælderrum.

Måtter:

 • Af hensyn til rengøringen må du kun have en stiv måtte udenfor din hoveddør.
 • Ifølge brandmyndighederne må der ikke ligge måtter på køkkentrappen.

Sikkerhed:

 • Alle hoved-, bagtrappe- og kælderdøre skal til enhver tid være låst for at hindre tyveri og uvelkomment besøg.
 • Af hensyn til brandsikkerhed og en eventuel evakueringssituation må du ikke stille noget som helst på bagtrapperne.

Revideret oktober 2006

Powered By CMSimple | Design By DCWD