Ejerforeningen

Velkommen til E/F Sankelmarksgade 13-15. Ejerforeningen har til formål, at administrere ejendommen Sankelmarksgade 13-15 på Vesterbro i København.

De følgende sider tjener til formidling af information om ejerforeningen og er primært tiltænkt ejerforeningens medlemmer. Forvent ikke, at disse sider er præget af stor dynamik, men brug dem til, at finde relevante dokumenter såsom: vedtægter, husorden, mødeindkaldelser, bilag, referater og kontaktinformation.

Køb og salg af lejligheder

Al henvendelse vedrørende køb eller salg af lejligheder bedes venligst rettet til ejerforeningens administrator. Henvendelse desangående til bestyrelsen - det være sig skriftligt, via e-mail eller telefonisk - kan ikke forventes besvaret.


Foto: Leila Hansen